Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 15 augustus 2023

Rivium Quadrant 81
Voor de activiteit: bouwen, gevelonderhoud aan zuid- en westgevel van het kantoorgebouw met inzet van steigers

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning - verleend

Verzenddatum: 15 augustus 2023

Nabij Poolvosweg 109
Voor de activiteit: uitvoeren werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden op de dijk bij de aansluitingen Poolvosweg, IJsseldijk en Nijverheidstraat.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)(externe link)(externe link).

Informatie

U kunt voor al uw vragen over de omgevingsvergunning (kappen, reclame, inrit) bellen met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer (010) 2848721.

Wilt u een omgevingsvergunning voor een bouwplan inzien? Mail dan naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Tuinuitbreiding

Feestdans 113 en Orfeo 10


Feestdans 113

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om circa 46 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie D, 6864 (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen aan Feestdans 113 te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met mevrouw M. Aarsbergen, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl

Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.


Orfeo 10

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om circa 16 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie D, 6672  (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen aan Orfeo 10  te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer J.W.G. Groenink, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl

Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.
 

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats

Op De Baronie, het Ringspoor, de Rondedans en de Sint Helenabaai

Het college heeft op 21 augustus besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op De Baronie, het Ringspoor, de Rondedans en de Sint Helenabaai:

  • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
  • één parkeerplaats gelegen aan De Baronie ter hoogte van de portiek 109 – 374, in de oostelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
  • één parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Ringspoor 51, in de noordelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06;(Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
  • één parkeerplaats gelegen ter hoogte van Rondedans 104, in de oostelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
  • één parkeerplaats gelegen aan de Sint Helenabaai ter hoogte van de portiek 1-1118, in de noord-oostelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.


De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?


Dan kunt u bezwaar maken via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 23 augustus 2023 naar ons toe.

In het bezwaarschrift zet u:

  • - naam;
  • - adres;
  • - datum van uw bezwaarschrift;
  • - tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • - waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten.

U kunt uw bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen, dit kan naar: 
Gemeente Capelle aan den IJssel
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).