Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 18 oktober 2022

Rosanderwaard 26
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw voorzijde van de woning

Datum ontvangst: 21 oktober 2022

Essebaan 40
Voor de activiteit: melding, brandveilig gebruik

Datum ontvangst: 24 oktober 2022

Paganinistraat 91
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
’s-Gravenpark 2
Voor de activiteit: kappen, kappen van een Platanus x Hispanica

Datum ontvangst: 26 oktober 2022

Rhijnspoor 255
Voor de activiteit: bouwen, aanbrengen handelsreclame aan de gevel

Datum ontvangst: 27 oktober 2022

Prinsenhof 48
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verlenging beslistermijn

Datum ontvangst: 2 september 2022    

Kerklaan 17
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de achterzijde van de woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 24 oktober 2022

Ravelstraat 6
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Verzenddatum: 25 oktober 2022

Picassopassage 23
Voor de activiteit: bouwen, winkelindeling Picasso Passage 

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Plaatsen telekraan, om een zorgunit over het huis te hijsen, Capelseweg 92 op 28 oktober 2022
 • HT Infra (in opdracht van de gemeente), depot voor project Meerkoetsstraat, locatie Groenendijk naast nummer 12
 • Kroon & Koning, voor werkzaamheden aan appartementencomplex aan de Duikerlaan in verband met lekkage, van 26 oktober tot en met 16 november 2022, de werkzaamheden Pelikaanweg worden later uitgevoerd
 • Stichting Cedrah, ingebruikname gemeentegrond aan de Fluiterlaan 36 (locatie Amandelhof), van 2 september 2022 tot 1 mei 2023

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Sinterklaasintocht Capelle West, intocht van Sinterklaas bij De IJsselmolen, optocht naar de Doormanstraat en theater in het buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3, zaterdag 19 november 2022 van 11.30 tot 14.00 uur

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Meneer Van Haaren, voor oliebollenverkoop nabij winkelcentrum ‘s-Gravenland, van 1 november tot en met 31 december 2022
 • Oliebollenverkoop parkeerplaats Karwei, van 1 november tot en met 31 december 2022

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. 
Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
 

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Wordconference, Spoorlaan 2 eigen kerkgebouw op dinsdag 1 november 2022 van 09.00 tot 23.00 uur
 • Container plaatsen, op een parkeerplaats aan de Lehárstraat 144, van 7 november tot 21 november 2022
 • Container plaatsen, op een parkeerplaats aan de 2e Lunarelaan, van 4 november tot 17 november 2022