Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Lees meer over omgevingsvergunningen.

Datum ontvangst: 6 januari 2023

Stuurboord 2
Voor de activiteit: bouwen, fietsenschuur plaatsen in de voortuin
Puccinistraat 102
Voor de activiteit: bouwen, vervangen kozijnen in voorgevel van de woning

Datum ontvangst: 9 januari 2023

’s-Gravenweg 368 a
Voor de activiteit: monument onderhoud, asbest verwijderen aanbouw Koetshuis

Datum ontvangst: 10 januari 2023

Carolinen 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het zijdakvlak van de woning

Datum ontvangst: 11 januari 2023

Dongedal 31
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan voorgevel van de woning
Lupinestraat 10
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen met nokverhoging

Omgevingsvergunning reguliere procedure  - verlenging beslistermijn

Datum ontvangst: 28 oktober 2022

Solislaan 184
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel van de uitbouw aan de achterzijde van de woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Lees alles over de bescherming en het kappen van bomen

Spoorlaan ter hoogte van nummer 3
Reden: Eneco legt een expansielus aan in de Stadsverwarming waardoor de bomen hier niet gehandhaafd kunnen blijven: 1 eik en 1 sierkers.
Herplant: De 2 bomen worden gecompenseerd binnen het project Sporenbuurt-West.

Omgevingsvergunning reguliere procedure - verleend

Verzenddatum: 9 januari 2023

Talingstraat 29
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, aanbouw aan zijkant van de woning

Verzenddatum: 10 januari 2023

Andreas Schelfhoutrade 40
Voor de activiteit: bouwen, vervangen van het tuinhuisje
Max Havelaarburg 57
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan,  plaatsen dakkapellen voor en achter
Dalkruidbaan 174
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van lichtreclame

Verzenddatum: 11 januari 2023

Ardalaan 28
Voor de activiteit: bouwen, het terugplaatsen van een woningscheidende wand waarmee de woningen worden gesplitst

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’(externe link). Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van de bouwactiviteiten totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Dit doet u bij de  Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM. U betaalt hiervoor kosten aan de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Bazuin en Wisselspoor

Het college heeft op 16 januari besloten individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op de Bazuin en het Wisselspoor:

  • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
  • Eén parkeerplaats ter hoogte van portiek Bazuin 1-236, bij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
  • Eén parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Wisselspoor 261, in de oostelijke rij met haakse parkeervakken, bij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’(externe link). Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van de bouwactiviteiten totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Dit doet u bij de  Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM. U betaalt hiervoor kosten aan de rechtbank.

Standplaatsvergunning - verleend

  • Standplaats voor de verkoop van bloemen en planten, bij de Terp voor het jaar 2023 op de vrijdagen van 09.00 tot 18.00 uur (dit is een verlenging)

Ontheffing geluidhinder - verleend

  • BAM Infra Rail BV (in opdracht van ProRail), vernieuwen bevestigingsmiddelen aan het spoor nabij treinstation Schollevaar, op dinsdag 7 februari 2023 tussen 01.00 uur en 05.30 uur

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’(externe link). Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van de bouwactiviteiten totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Dit doet u bij de  Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM. U betaalt hiervoor kosten aan de rechtbank.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

  • Een feest met muziek (dj), in clubhuis Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, op zaterdag 21 januari 2023 van 18.00 uur tot 22.00 uur
  • Een feest met livemuziek (band), in Café de Keizershof, Amsteldiep 77, op zaterdag 21 januari 2023 van 18.00 uur tot 22.00 uur
  • Container plaatsen, aan de 2e Terralaan 3, van 16 tot en met 29 maart 2023
  • Venten (schaaf)ijs, frisdrank en snoep, voor het jaar 2023

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

  • Wandeltocht 427, start- en eindpunt: Capelseweg 37, op 28 januari 2023

Gronduitgifte

De gemeente Capelle aan den IJssel is voornemens om voor het realiseren van een wijkcentrale ten behoeve van glasvezel kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 3821 (gedeeltelijk) een recht van opstal te verlenen aan KPN ter hoogte van het Abram van Rijckevorselplein te Capelle aan den IJssel. De beoogde opstalhouder is de enige geschikte gegadigde voor het plaatsen van dit specifieke object. 

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.
Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot het verlenen van een recht van opstal besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde opstalhouder al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.