Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 31 juli 2023

Alkenlaan 20
Voor de activiteit: kappen, kappen van een Hazelaar nabij Talingstraat 27

Datum ontvangst: 4 augustus 2023

Dotterlei 542 -618
Voor de activiteit: bouwen, verbeteronderhoud portiekflats Dotterlei, Wilgenhoek, Bongerd en Wingerd

Datum ontvangst: 4 augustus 2023

Paganinistraat 5
Voor de activiteit: bouwen, constructieve wijziging

Datum ontvangst: 7 augustus 2023

Schermerhoek 525
Voor de activiteit: bouwen, verplaatsing winkel nabij Schermerhoek 525

Datum ontvangst: 8 augustus 2023

Rivium Boulevard 213
Voor de activiteiten: reclame en bouwen, plaatsen van dooslettertekst op het dak


Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.
 

Omgevingsvergunning - verleend

Verzenddatum: 1 augustus 2023

Prinsenhof 50
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan, dakkapellen aan voorzijde en vervangen kozijnen

Verzenddatum: 3 augustus 2023

Alkenlaan 20
Voor de activiteit: kappen, kappen, kappen van een Hazelaar nabij Talingstraat 27

Verzenddatum: 3 augustus 2023

Rozensingel 35
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan, nokverhoging

Verzenddatum: 3 augustus 2023

Leliestraat 3
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan, nokverhoging

Verzenddatum: 8 augustus 2023

Goudenregenstraat 116
Voor de activiteiten: bouwen,  afwijken bestemmingsplan, schutting plaatsen (legalisatie)

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)(externe link).

Informatie

U kunt voor al uw vragen over de omgevingsvergunning (kappen, reclame, inrit) bellen met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer (010) 2848721.

Wilt u een omgevingsvergunning voor een bouwplan inzien? Mail dan naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure - verleend

Wiekslag 3
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, basisschool

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. 
U kunt alleen beroep instellen: 

•    Tot en met 27 september 2023; 
•    als u belanghebbende bent;

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!
Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.
 

Verhuurvergunning opkoopbescherming - verleend

Verzenddatum: 1 augustus 2023
Adres Holterberg 126
 

Ingebruikname gemeentegrond - verleend

 • Plaatsen container op parkeervak Jan van Kanrede 35, van 12 augustus tot 25 augustus 2023
 • Plaatsen container voor de Charactostraat 19, van 8 september tot en met 9 oktober 2023

Evenementenvergunning - verleend

 • Kunstmarkt Capelle, op de Kerklaan en rondom de Dorpskerk, zaterdag 9 september 2023 van 10:30 uur tot 16:00 uur.
 • Wijkfeest Fascinatio, op het schoolplein bij het Huis van de Wijk Fascinatio en de grasstrook van het terrein van Pro Huis, zaterdag 9 september 2023 van 12:00 uur tot 18:00 uur.

Ontheffing artikel 35 alcoholwet - verleend

 • Voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank tijdens bewonersdag Fidelio en Tosca in de binnentuin van wooncomplex Spinoza, Fidelio 1, op 16 september 2023 van 10:00 uur tot 23:00 uur.

Ontheffing RVV 1990 - verleend

 • Gemeente Capelle aan den IJssel voor het rijden met voertuigen met een zwaardere asdruk dan de toegestane 2,5 ton op de Groenedijk, van 21 augustus tot en met 10 september 2023 vanwege asfalteringswerkzaamheden op de Couwenhoekseweg


  Niet mee eens?

  Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

  In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

  Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Verjaardagsfeest op het grote veld nabij de Watervallei Schollebos, zaterdag 19 augustus 2023 van 14:00 uur tot 18:00 uur.
 • Buurtbarbecue bewoners Sofie Blank erf en Alouette erf, plein nabij Sofie Blank erf 7-9-10, zaterdag 19 augustus 2023 van 17:00 uur tot 23:00 uur.
 • Zomerspeelfeest in speeltuin Rollebollebos, Vlinderbaan 12, zondag 20 augustus 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur.
 • Straatbarbecue voor de bewoners van de Klaroen op de parkeerplaats tegenover huisnummers 36 tot 42, zaterdag 26 augustus 2023 van 17:00 uur tot 01:00 uur
 • Buurtfeest met sport en spel voor kinderen in de speeltuin aan de Waldhoorn, zaterdag 16 september 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur.
 • Bingobijeenkomst in Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels Erf 20, vrijdag 18 augustus 2023 van 18:00 uur tot 23:00 uur
 • Plaatsen container, op de parkeerplaats tegenover Voltairetuin 3, van 18 augustus 2023 tot en met 1 september 2023.
 • Pallets met tegels plaatsen op een parkeervak ter hoogte van Jan van Kanrede 79, van 19 augustus 2023 tot en met 26 augustus 2023.
 • Aanmeren van 2 schepen bij afmeervoorziening Vuykpark op 9 september 2023 tijdens de Open Monumentendag.

Ter Inzage: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 2e Fase

Voor de nieuwbouw van 342 studentenkamers aan de Fascinatio Boulevard kavel 2K4 te Capelle aan den IJssel.


Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om een Omgevingsvergunning Fase II te verlenen voor het bouwen van 342 studentenkamers aan de Fascinatio Boulevard. Dit ontwerpbesluit ziet toe op de activiteiten bouwen en het maken van een uitrit. Op dit conceptbesluit is de Crisis en Herstelwet van toepassing. 


Eerder is de Omgevingsvergunning Fase I (afwijken van het bestemmingsplan) verleend. Deze aanvraag valt onder artikel 2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).


Wat is de initiatiefnemer van plan?

De ontwikkelaar heeft het voornemen op kavel 2K4 bij de Fascinatio Boulevard 342 studentenkamers te realiseren.


Wilt u het plan bekijken?

Het plan voor de bouw van 342 studentenkamers kunt u bekijken vanaf donderdag 10 augustus 2023 tot en met woensdag 20 september 2023 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.(externe link) Daar vult u in via de zoekbalk bij plannaam: Fascinatio Boulevard 2K4. Mocht dit vragen opleveren dan kunt u contact opnemen met k.menzel@capelleaandenijssel.nl.

Hoe kan ik een reactie geven?

Vanaf donderdag 10 augustus 2023 tot en met woensdag 20 september 2023 ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u reageren op het voorgenomen initiatief. Dit kan door het indienen van een zienswijze:
•    Iedereen kan zijn of haar zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 2e fase indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

 1. Het invullen van het online contactformulier(externe link) (onder vermelding van: project ‘Fascinatio 2K4’).
 2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Fascinatio 2K4’. 
 3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 10 augustus 2023 tot en met woensdag 20 september 2023 contact op met dhr. M. de Groot, via omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl 
   

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Geplande datum
M. Mazioglu - 23-02-1997 - Slotlaan 106 - 04-09-2023
A.D. Kamińska - 21-07-1983 - Granida erf 19 - 04-09-2023
D. Kliment - 04-07-1990 - Reviusrondeel 439 - 04-09-2023
S. Bensellam - 12-03-1995 - Merellaan 278 - 04-09-2023
M.H.S. Hanse - 02-11-1970 - Flatusstraat 54 - 04-09-2023
H.C. Daniëls - 27-03-1959 - Reigerlaan 44 - 06-09-2023
C.M. de Palm - 04-09-1964 - Bazuin 151 - 08-09-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: Onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.
 

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 


De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Voorletters en naam        Geboortedatum    Adres            Besluit uitschrijving
M. Cornelisse - 25-09-1972 - Slotlaan 21 - 08-08-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).