Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 3 november 2023

Burgermeester Schalijlaan 54
Voor de activiteit: bouwen, herbouw door brand bestaand pand

Datum ontvangst: 6 november 2023

’s-Gravenweg 339 B
Voor de activiteit: bouwen, uitrit aanleggen, bouwen van een nieuwe brug en wijzigen van bestaande uitrit

Datum ontvangst: 7 november 2023

2 locaties aan de Capelseweg en 1 aan de Abram van Rijckevorselweg
Voor de activiteit: bouwen, vervangen van 3 vrijstaande reclamevitrines en het plaatsen van 3 nieuwe vrijstaande reclamevitrines

Datum ontvangst: 8 november 2023

Stadsplein 109
Voor de activiteit: bouwen/reclame plaatsen, plaatsen van een letterdoos aan de voorgevel

Datum ontvangst: 9 november 2023

Bermweg 262
Voor de activiteit: bouwen, vervangen aanbouw aan achterzijde van de woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 31 oktober 2023

Jan van Kanrede 42
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Verzenddatum: 3 november 2023

De Genestetstraat 16
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijk toestaan van kamerverhuur van ‘Kamers met Aandacht’

Verzenddatum: 6 november 2023

Grateastraat 9
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak

Verzenddatum: 7 november 2023

’s-Gravenweg 153 
Voor de activiteit: bouwen, wijziging van de voorgevel 
Hoofdweg 48 A
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijk afwijken bestemmingsplan, 2-daagse sample sale in een deel van de magazijnen op de begane grond

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010-2848721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Grondverhuur Lylantse Baan 11

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van uitbreiding van parkeerplaatsen voornemens om circa 35 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie D, nummer 8828 te verhuren aan de eigenaar van het aangrenzende perceel gelegen aan Lylantse Baan 11 te Capelle aan den IJssel. De beoogde huurder is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.
Het feit dat een voornemen van deze verhuur bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verhuur besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde huurder al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Grondverkoop Cycladen 36

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om circa 14 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 8322 te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen aan Cycladen 36 te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.
Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen

Datum ontvangst: 30 augustus 2023

Datum besluit: 1 november 2023
Wilgenhoek 1
Voor de activiteit: het lozen van grondwater bij een ontwatering. Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool. De lozing zal plaatsvinden in de periode van 6 september 2023 tot 27 februari 2024 door Van Delft Infra B.V. De lozing zal langer duren dan het maximum van 8 weken. De te lozen hoeveelheid zal meer bedragen dan het maximaal gestelde van 3 kubieke meter per uur.

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010–2468000.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken bezwaar. Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Vragen?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2262079. Bekijk(externe link) de betreffende stukken.

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Sinterklaasintocht Capelle West, op zaterdag 25 november 2023 van 11.30 tot en met 14.00 uur, ter hoogte van de locaties Nijverheidstraat 50, Doormanstraat en Willem Barentszstraat 3 in Capelle aan de IJssel

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

•    MVOI B.V., keet en meerdere containers plaatsen in de berm voor de kruising van Filosofentuin en Burgemeester Schalijlaan, van 4 maart tot 2 augustus 2024
•    Stedin Netbeheer B.V., container en schaftketens plaatsen in het groen aan de Noorderbreedte, van 30 oktober 2023 tot 1 maart 2024

Verklaring van geen bezwaar  -  verleend

 • Voor de doorkomst van de DWS Bruggenloop, op zondag 10 december 2023 tussen 14.45 uur en 17.30 uur

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Festiviteit met muziek (DJ), in de inrichting van H.S.V. Euro Stars, Capelseweg 37, op zaterdag 18 november 2023 en zaterdag 9 december 2023 van 17.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 10 december 2023 van 17.00 tot 23.00 uur
 • Container plaatsen, op de parkeerplaats aan de Pascaltuin, door de bewoners van nummer 9, voor verbouwing badkamer, van 21 november tot 5 december 202
 • Container plaatsen, op een parkeervak nabij Savanne 99 voor een verbouwing, van 17 tot 30 november 2023

Melding gebruik spandoeklocatie voor het ophangen van spandoeken van:

 • 17 tot en met 23 december 2023  -  Kerknachtdienst in de Ontmoetingskerk 

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • C. Ramautar - 16-06-1975 - Rigoletto 23 - 06-12-2023
 • W. Visscher - 08-04-1965 - Anna Karenina erf 50 - 06-12-2023
 • D.R.R. Aarts - 16-02-2001 - Mauritshuis 54 - 06-12-2023
 • M.R. Middellijn - 14-12-1951 - Louvre 10 - 06-12-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5  dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam - Geboortedatum - Adres - Besluit uitschrijving

 • M.M. Schot - 14-07-1989 - Rivium 1e straat 149 C - 07-11-2023
 • M.V. de Jong - 09-03-1988 - De Linie 7 E - 09-11-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in Het Kontakt IJssel en Lekstreek (huis aan huis blad).