Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 2 maart 2023

Hebriden 27
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw aan voorzijde van de woning

Datum ontvangst: 3 maart 2023

Korenmolen 38
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw met open haard
Rivium Promenade 62
Voor de activiteit: bouwen, vastleggen van brandscheidingen

Datum ontvangst: 6 maart 2023

Pulsi Balonishof 2
Voor de activiteit: bouwen, overkapping in de tuin

Datum ontvangst: 8 maart 2023

Rivium Promenade 27
Voor de activiteit: milieuneutraal veranderen, aanpassen Themista installatie AWZI Kralingseveer 
Mees Toxopeusrede 58
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw
Waldhoorn 23 
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de voorzijde en achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 9 maart 2023

’s-Gravendreef 3
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw aan achterzijde van de woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum:  6 maart 2023

Lupinestraat 10
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel met nokverhoging 
Dongedal 31
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning
Puccinistraat 102
Voor de activiteit: bouwen, vervangen en verduurzamen van de kozijnen in de voorgevel

Verzenddatum: 7 maart 2023

Rinus Terlouwpad nabij Groenedijk 10
Voor de activiteit: bouwen, herdenkingsmonument

Verzenddatum: 9 maart 2023

Gravure 24
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Bermweg 181
Voor de activiteit: bouwen, uitwijken bestemmingsplan, oprichten van 2 woningen

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats De Baronie, Hortensiastraat, Merelhoven en Valeriusrondeel 

Het college heeft op 13 maart besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op De Baronie, de Hortensiastraat, de Merelhoven en het Valeriusrondeel:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • één parkeerplaats gelegen ter hoogte van de portiekingang 103-374 De Baronie, in de westelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • één parkeerplaats gelegen ter hoogte perceel Hortensiastraat 14, in de oostelijke schuinparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • één parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Merelhoven 417 , in de haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 
 • één parkeerplaats gelegen in het Valeriusrondeel ter hoogte van huisnummer 457, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Beemsterhoek

Het college heeft op 13 maart besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Beemsterhoek:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • een parkeerplaats gelegen ter hoogte van portiekingang 1-168 aan de Beemsterhoek, in de zuidelijke haaksparkeervakrij, opgeheven kan worden als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het verwijderen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en dus die parkeerplaats aan het openbare verkeer ter algemeen gebruik wordt bestemd.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Grondverkoop Lupinestraat 28

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om 19 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie A 7769 (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen aan Lupinestraat 28. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015. 

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering kunnen geven aan voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.

Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Gasunie, ingebruikname  gemeentegrond in de groenstrook achter Vlierbaan, voor werkzaamheden aan het leidingnet van Gasunie, van 11 april tot en met 24 juli 2023

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Braincross mobile events, voor het plaatsen van een roadshowtruck op het evenemententerrein Bongerd, voor het geven van informatie aan de bewoners voor een renovatie van woningen door de firma BAM, van 3 tot en met 7 april 2023 van 12.00 – 22.00 uur en van 11 tot en met 14 april 2023 vanaf 12.00 – 22.00 uur
 • Standplaatsvergunning Oliebollenkraam, nabij het winkelcentrum Koperwiek, van 1 november tot en met 31 december 2023

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Jazz avonden, in Grandcafé Restaurant In den Boekenkast, Stadsplein 3, van 22.00 tot 00.30 uur op 17 maart, 31 maart, 14 april en 12 mei 2023
 • Festiviteit met muziek, in de inrichting van Korfbal Combinatie Capelle, Capelseweg 39a, op zaterdag 25 maart 2023 van 22.00 tot 02.00 uur
 • Festiviteit met muziek, in de inrichting van Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, op zaterdag 15 april 2023 van 20.00 tot 01.00 uur
 • Festiviteit met muziek, in de inrichting van Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, op zaterdag 1 juli 2023 van 19.00 tot 01.00 uur
 • Container plaatsen, op een parkeervak aan de Narcisstraat, van 20 tot en met 31 maart 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Poldermolen 6, van 9 tot en met 17 maart 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Paradijsselpark 183, van 22 maart tot en met 5 april 2023
 • Container en pallets met dakpannen plaatsen, op parkeervakken nabij Merellaan, van 16 tot en met 24 maart 2023

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Koningsdagviering Schollevaar, 27 april 2023 op grasveld bij de Gong
 • Koningsdagviering Capelle-West, 27 april 2023
 • Rommelmarkt Buurtgroep Capelle-West, 20 mei 2023