Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 1 september 2023

Hoofdweg 11
Voor de activiteit: reclame, laadpaalbord plaatsen op terrein van bouwmarkt

Datum ontvangst: 2 september 2023

Stoelendans 28
Voor de activiteit: bouwen, schuurtje plaatsen in de achtertuin

Datum ontvangst: 3 september 2023

Merellaan 175
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel en kunststof kozijnen plaatsen aan voorzijde van de woning

Datum ontvangst: 4 september 2023

Karekietstraat 1 t/m 81, 103 t/m 183A, Reigerlaan 116 t/m 196A en Alkenlaan 1 t/m 81 A
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen consoles onder de galerij van de 4e verdieping en het vervangen van de balkon- en galerijhekken
Meerkoetstraat 22
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 5 september 2023

nabij Maadal 70
Voor de activiteit: kappen, kappen van 1 eik

Verzenddatum 7 september 2023

Paganinistraat 5
Voor de activiteit: bouwen, constructieve wijziging en wijziging van een eerder afgegeven vergunning voor een dakopbouw

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010-2848721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Grondverkoop Cycladen 37

De gemeente Capelle aan den IJssel is ten behoeve van een tuinuitbreiding voornemens om circa 14 m² snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 8319 te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning gelegen aan Cycladen 37 te Capelle aan den IJssel. De koper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015.
 
De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl.

Het feit dat een voornemen van deze verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Asfaltwerkzaamheden, aan de Abram van Rijckevorselweg (N210) tussen Capelseplein en rijksweg A16 (gemeentegrens Rotterdam) aan beide zijden van de weg, vanaf maandagavond 2 tot zaterdagochtend 7 oktober 2023 tussen 21.00 en 06.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Bouwterrein plaatsen, op 5 parkeerplaatsen aan de Spoorlaan 2, van 11 september tot 3 november 2023
 • Willems Vastgoedonderhoud BV, voor een depot (steiger, opslag, vuilcontainer en parkeerplekken, ecotoilet) voor Arabella en Aida, van 11 september tot 20 november 2023 voor Arabella en van 11 september 2023 tot 26 april 2024 voor Aida

Standplaats  -  verleend

 • Kerstbomenverkoop Capelsebrug, van 1 tot en met 24 december 2023 tijdens winkelopeningstijden, op zondagen vanaf 12.00 uur

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Verjaardagsfeest, in clubgebouw van Hockey Club Capelle, Capelseweg 33, van 19.00 tot 23.00 uur op 16 september en 30 september 2023
 • Burendag Middelwatering, 23 september 2023 van 11.00 tot 15.00 uur, buurtcentrum De Fluiter, buurtcentrum De Torenhof, kerk de Hoeksteen, grasveld Valeriusrondeel, Vogelbuurt (ter hoogte van Karekietstraat 105 en Reigerlaan 180A)
 • Festiviteit met muziek, in de inrichting van Korfbal Combinatie Capelle, Capelseweg 39a, op zaterdag 23 september 2023 van 20.00 tot 02.00 uur
 • Springkussen plaatsen, in verband met een verjaardagsfeestje, aan de Rivierweg 19 achter op het veld, op zaterdag 16 september 2023 van 13.00 tot 18.00 uur
 • Bingobijeenkomsten, in wijkpunt Torenhof, Torenhof 1, van 19.30 tot 23.00 uur op vrijdag 29 september, 20 oktober, 24 november, 29 december 2023 en 26 januari 2024.
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Merellaan 417, van 8 tot 15 september 2023
 • Halloween Stichting Kennismakelaars, Torenhof op 28 oktober 2023
 • Halloween 's Gravenland, Wijkcentrum de Harp op 28 oktober 2023
 • Intocht Sinterklaas op het Vuijkterrein op 18 november 2023

Melding gebruik spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • 10 tot en met 16 september 2023 -  Doe mee trainingen KCC/CK Kozijnen
 • 10 tot en met 16 september 2023 - Halloween 's Gravenland
 • 23 tot en met 30 september 2023 - Schoolkorfbaltoernooi groep 3 en 4 KCC/CK Kozijnen
 • 23 tot en met 30 september 2023 - Halloween 's Gravenland