Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 24 april 2023

Beltmolen 104
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakopbouw en dakkapellen aan voor- en achterzijde

Datum ontvangst: 26 april 2023

Dubbelspoor 1 
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan achterzijde van de woning
Rivium Boulevard 34
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, transformatie naar tandheelkundige zorg

Datum ontvangst: 27 april 2023

Merelhoven 291
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 28 april 2023

Rubensingel 4 B en 4C
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakopbouw
Bermweg 262
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw
Charactostraat 8
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakopbouw

Datum ontvangst: 1 mei 2023

Kringdans 21
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 2 mei 2023

Bachstraat 76
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van zonnepanelen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 1 mei 2023

Capelseweg 399
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een overkapping

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • D.D.P. Aloefa - 18-09-2007 - Bongerd 81 - 31-05-2023
 • C. Etenach - 15-06-2012 - Bongerd 81 - 31-05-2023
 • M.A.B. Etenach - 30-12-2015 - Bongerd 81 - 31-05-2023
 • L.F.R. Etenach - 11-02-2011 - Bongerd 81 - 31-05-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: Onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • I. Bouazzaoui - 10-08-2003 - Nabucco 34 - 02-05-2023
 • V.M. Verkijk - 20-10-1966 - Van Kinsbergenstraat - 02-05-2023
 • J. Mourik - 24-12-1974 - Van Kinsbergenstraat - 02-05-2023
 • J.R. Bielecki - 08-11-2016 - Azaleastraat 3 - 02-05-2023
 • N. Boukardouh - 14-02-1988 - Prent 36 - 02-05-2023
 • V.C. Mihai - 29-12-1984 - Alouette erf 30 - 02-05-2023
 • D.D. Mihai - 25-09-1980 - Alouette erf 30 - 02-05-2023
 • A.E. Heniger - 11-05-1954 - Meidoornveld 68 C - 02-05-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in Het Kontakt IJssel en Lek streek  (huis aan huis blad).