Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 16 februari 2023

St. Luciabaai 12
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding begane grond

Datum ontvangst: 20 februari 2023

PC Boutensingel 4
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakopbouw

Datum ontvangst: 21 februari 2023

Optimashof 14
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst: 22 februari 2023

Schubertstraat 54 en 56
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning
Van Maerlantpark 10
Voor de activiteit: bouwen, tuinhuis bouwen 

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Vlierbaan ter hoogte van nummer 15-19
Reden: 1 eik kappen in verband met vervangen riolering in het Project Hoofdweg Fase 1 (er wordt 1 nieuwe boom in de nabije omgeving herplant)

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 20 februari 2023

Fazantstraat 42
Voor de activiteit: bouwen, vervangen van uitbouw aan de voorzijde van de woning
Verdistraat 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het achterdakvlak
Offenbachstraat 32
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen in het voordakvlak
Charactostraat 11
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, dakkapel in het voor- en achterdakvlak
Max Havelaarburg 24
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Filosofentuin, Palet en Salieristraat

Het college heeft op 27 februari besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Filosofentuin, het Palet en de Salieristraat:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • 1 parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Filosofentuin 9, in de noordelijke rij met haakse parkeervakken, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 
 • 1 parkeerplaats gelegen ter hoogte van perceel Palet 6, in de noordelijke rij met haakse parkeervakken, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • 1 parkeerplaats gelegen ter hoogte van de portiekingang 2-76 Salieristraat, in de zuidelijke rij met haakse parkeervakken, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Gasunie, ingebruikname gemeentegrond achter de panden Lylantsebaan bij Seats and Sofas, in verband met werkzaamheden aan het leidingnet, van 20 februari tot en met 21 april 2023
 • Depot plaatsen, aan het Wisselspoor, van 23 januari tot en met 21 juli 2023
 • Keet, container en toilet plaatsen, ter hoogte van Meidoornveld 82, van 27 februari tot en met 26 mei 2023
 • Keet, container en toilet plaatsen, ter hoogte van Meidoornveld 180, van 27 februari tot en met 26 mei 2023
   

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Evangelisatie promotiebus, naast het gemeentehuis, Rivierweg 111, op 16 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni 2023, van 12.00 uur tot 16.00 uur
 • Voor de verkoop van frites en snacks, op parkeerterrein van de Praxis aan het Hoofdweg 46B voor het jaar 2023 voor de zaterdagen (dit betreft een verlenging)
 • Voor de verkoop van Indische snacks en maaltijden, aan de Schermerhoek nabij de Lidl op de maandagen en woensdagen (dit betreft een proefperiode van 3 tot en met 26 april 2023)
 • Voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit, op de zaterdagen op parkeerplaats aan de Jasmijnsingel voor het jaar 2023. Dit betreft een verlenging

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet, in verband met aanleggen rioolaansluiting, 's Gravenweg 368, van 13 tot en met 16 maart 2023 van 19.00 tot 00.00 uur
 • Bestrijding eikenprocessierups, door de hele gemeente, uitvoering is weersafhankelijk en zal plaatsvinden in de periode tussen 1 april en 17 juni 2023 tussen 19.00 en 07.00 uur

Draaiorgel vergunning  -  verleend

 • Dhr. De Groot, voor het jaar 2023 mogen spelen met een draaiorgel

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Festiviteit met livemuziek, in de inrichting Café de Keizershof, Amsteldiep 77, zaterdag 25 februari 2023 van 18.00 tot 22.00 uur
 • Container plaatsen, op een parkeervak voor het portiek van Albert Cuypstraat, van 6 tot en met 15 maart 2023
 • Braderie, Doormanstraat, op 20 mei 2023

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M. Antunes Henriques - 24-03-2000 - Lupinestraat 1 - 24-03-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: Onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • M. Amonowicz - 27-10-1994 - Valeriusrondeel 215 - 20-01-2023
 • R.R. Trenidad - 29-08-1989 - Chopinstraat 217 - 23-02-2023
 • S. Hattit - 29-11-2001 - Wiekslag 658 - 23-02-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in Het Kontakt IJssel en Lekstreek  (huis aan huis blad).