Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 19 mei 2022

Fuutlaan 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak

Datum ontvangst: 20 mei 2022

Kanaalweg 22
Voor de activiteit: bouwen, wijziging kantoor naar woningen
Klaroen 79
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Pulsi Balonishof 10 
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden woning achterzijde

Datum ontvangst: 23 mei 2022

Vuykpark 1 
Voor de activiteiten: bouwen, tijdelijke omgevingsvergunning event-container en seizoensgebonden overkapping
's-Gravenweg 339 B 
Voor de activiteit: bouwen, verplaatsen toegangsbrug

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 16 mei 2022

’s-Gravenweg 139
Voor de activiteit: bouwen, nokverhoging

Verzenddatum: 24 mei 2022

Feestdans 59
Voor de activiteit: afwijking bestemmingsplan, dakkapel voorzijde
Elisabeth Musch erf 28
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde 
Merellaan 383
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging
Geelvinkbaai 88
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan dakopbouwen
Adres Nijverheidstraat 188 en 190
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel op de achterzijde van 2 woningen

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 23 mei 2022

Capelseweg 148
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan
Einde beslistermijn: 5 juli 2022

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Reviusrondeel

Het college heeft op 30 mei besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Reviusrondeel:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats ter hoogte van Reviusrondeel 286 nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?
Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 23 maart 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
In het bezwaarschrift zet u:

 • naam
 • adres
 • datum van uw bezwaarschrift
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via deze pagina.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het gebruik van elektrische auto’s stijgt snel, ook in Gemeente Capelle aan den IJssel. Wij stimuleren de groei van elektrisch vervoer, onder andere door het realiseren van een dekkend netwerk van laadpalen in de openbare ruimte. 

We hebben de behoefte aan laadpalen tot 2025 in kaart gebracht. Voor deze laadpalen leggen we nu alvast de exacte locatie en te gebruiken parkeerplaatsen vast in een plankaart. Bij aanvragen voor laadpalen wordt op basis hiervan bepaald waar in de toekomst laadpalen voor elektrische auto’s komen. Per laadpaallocatie is een verkeersbesluit, inclusief bezwaartermijn van 6 weken, noodzakelijk. Door voor deze locaties nu een verzamelverkeersbesluit te nemen, hoeft bij toekomstige aanvragen niet per laadpaal een aparte procedure te worden doorlopen. De aanvraagtijd verkorten wij hiermee met zo’n 3 maanden. 

De plankaart met toekomstige laadpaallocaties kan worden bekeken op stadsatlas.capelle.nl. Aanvragen van laadpalen gaan via www.laadpaalnodig.nl. Als u in de toekomst op de hoogte wilt blijven van het laadpalenbeleid van de gemeente, meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief van Duurzaam Capelle (via www.duurzaamcapelle.nl/nieuwsbrief).

Gelet op bovenstaande heeft het college op 9 mei 2022 besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Abram van Rijckevorselplein ter hoogte van Capelsebrugpad
 • Aïda ter hoogte van huisnummer 16
 • Aïda ter hoogte van huisnummer 67
 • Akkerwinde ter hoogte van huisnummer 179
 • Alkenlaan ter hoogte van huisnummer 85 (vier parkeerplaatsen)
 • Amiranten ter hoogte van huisnummer 29
 • Amstelkroon ter hoogte van Arica 94
 • Anton Wachterburg ter hoogte van huisnummer 63
 • Aquarel ter hoogte van huisnummer 22
 • Ardalaan ter hoogte van Solislaan 31
 • Arend Brinkmanrede ter hoogte van huisnummer 5
 • Banda Neira ter hoogte van huisnummer 2 (vier parkeerplaatsen)
 • Bas de Blokrede ter hoogte van huisnummer 1
 • Beatrijs erf ter hoogte van Sofie Blanc erf 38
 • Beemsterhoek ter hoogte van huisnummer 337 (vier parkeerplaatsen)
 • Bellinistraat ter hoogte van huisnummer 50
 • Berliozstraat ter hoogte van Bas de Blokrede 46
 • Berliozstraat ter hoogte van huisnummer 22
 • Bermweg ter hoogte van huisnummer 29c
 • Bermweg ter hoogte van huisnummer 133
 • Boeier ter hoogte van huisnummer 1
 • Bongerd ter hoogte van huisnummer 4
 • Bongerd ter hoogte van huisnummer 177
 • Bouvigne ter hoogte van huisnummer 96
 • Brahmsstraat ter hoogte Griegstraat 2
 • Brederoplein ter hoogte van Da Costasingel 10
 • Bugel ter hoogte van huisnummer 16
 • Buizerdhof ter hoogte van huisnummer 81 (vier parkeerplaatsen)
 • Capelseweg ter hoogte van huisnummer 37 (acht parkeerplaatsen)
 • Capelseweg ter hoogte van huisnummer 39a
 • Chopinstraat ter hoogte van huisnummer 146
 • Dakotaweg ter hoogte van huisnummer 173 (vier parkeerplaatsen)
 • De Baronie ter hoogte van huisnummer 1
 • De Fallastraat ter hoogte van huisnummer 4
 • De Graafschap ter hoogte van huisnummer 30 (vier parkeerplaatsen)
 • Diabellistraat ter hoogte van huisnummer 34
 • Dotterlei ter hoogte van huisnummer 87
 • Dotterlei ter hoogte van huisnummer 315
 • Dotterlei ter hoogte van huisnummer 558
 • Ets ter hoogte van huisnummer 1
 • Feestdans ter hoogte van huisnummer 10
 • Ferdinand Huyckburg ter hoogte van huisnummer 28
 • Filosofentuin ter hoogte van huisnummer 1a
 • Filosofentuin ter hoogte van huisnummer 85
 • Fluiterlaan ter hoogte van huisnummer 196
 • Franckstraat ter hoogte van huisnummer 61
 • Freesiastraat ter hoogte van Bloemensingel 1
 • Goudenregenstraat ter hoogte van huisnummer 12
 • Grafiek ter hoogte van huisnummer 128
 • Grafiek ter hoogte van huisnummer 136
 • Granida erf ter hoogte van huisnummer 24 (vier parkeerplaatsen)
 • Grateastraat ter hoogte van huisnummer 61
 • Groenedijk ter hoogte van huisnummer 12
 • Heer Halewijnburg ter hoogte van huisnummer 34
 • Heer Halewijnburg ter hoogte van huisnummer 50
 • Henri Laurensrade ter hoogte van huisnummer 2 (vier parkeerplaatsen)
 • Herman Gorterplaats ter hoogte van huisnummer 3
 • Hermitage ter hoogte van huisnummer 42
 • Hermitage ter hoogte van huisnummer 101 (vier parkeerplaatsen)
 • Hilde erf ter hoogte van huisnummer 36
 • Hobo ter hoogte van huisnummer 1 (vier parkeerplaatsen)
 • Hollandsch Diep ter hoogte van huisnummer 71 (vier parkeerplaatsen)
 • Jachthoorn ter hoogte van huisnummer 97
 • Jan de Geusrede ter hoogte van huisnummer 12
 • Jan de Geusrede ter hoogte van huisnummer 52
 • Jekerdal ter hoogte van huisnummer 19
 • Kanaalweg ter hoogte van ’s-Gravenweg 200
 • Kerklaan ter hoogte van Duikerlaan 88 (vier parkeerplaatsen)
 • Kerklaan ter hoogte van Centrumpassage 27 (acht parkeerplaatsen)
 • Kleine Inez erf ter hoogte van Maria Danneels erf 52 (vier parkeerplaatsen)
 • Kopspoor ter hoogte van huisnummer 1
 • Kringdans ter hoogte van huisnummer 2
 • Kringdans ter hoogte van huisnummer 125
 • Lehárstraat ter hoogte van huisnummer 6 (vier parkeerplaatsen)
 • Lepelaarsingel ter hoogte van huisnummer 51
 • Librije ter hoogte van Nabucco 43 (vier parkeerplaatsen)
 • Lupinestraat ter hoogte van huisnummer 81
 • Lijstersingel ter hoogte van huisnummer 2 (acht parkeerplaatsen)
 • Lijstersingel ter hoogte van huisnummer 22
 • Lijstersingel ter hoogte van Rivierweg 111 (vier parkeerplaatsen)
 • Maasdal ter hoogte van Diezedal 26
 • Merellaan ter hoogte van huisnummer 2
 • Nabucco ter hoogte van huisnummer 72
 • Nabucco ter hoogte van huisnummer 81 (vier parkeerplaatsen)
 • Narcisstraat ter hoogte van huisnummer 18
 • Norma ter hoogte van Arabella 18
 • 2e Octaviolaan ter hoogte van huisnummer 48
 • Onacklaan ter hoogte van huisnummer 122
 • Paradijsselpark ter hoogte van huisnummer 60
 • Paradijsselpark ter hoogte van huisnummer 204
 • Parsifal ter hoogte van huisnummer 57
 • Pastel ter hoogte van huisnummer 3
 • Paulus Potterlaan ter hoogte van huisnummer 21
 • Pauwendans ter hoogte van huisnummer 2
 • Pauwendans ter hoogte van huisnummer 22
 • P.C. Boutenssingel ter hoogte van huisnummer 40 (vier parkeerplaatsen)
 • Pieter Mondriaanrade ter hoogte van Johan Jongkindrade 2
 • Reidans ter hoogte van huisnummer 31 (vier parkeerplaatsen)
 • Reigerlaan ter hoogte van huisnummer 1
 • Reigerlaan ter hoogte van huisnummer 116 (vier parkeerplaatsen)
 • Reigerlaan ter hoogte van huisnummer 215 (zes parkeerplaatsen)
 • Reviusrondeel ter hoogte van huisnummer 329
 • Rigoletto ter hoogte van huisnummer 64
 • Ringspoor ter hoogte van huisnummer 14
 • Ringspoor ter hoogte van huisnummer 25
 • Rodinrade ter hoogte van huisnummer 15
 • Roekstraat ter hoogte van Fluiterlaan 395
 • Rondedans ter hoogte van huisnummer 31
 • Roos van Dekama erf ter hoogte van Elisabeth Musch erf 34 (vier parkeerplaatsen)
 • Rosanderwaard ter hoogte van huisnummer 18
 • Rijndal ter hoogte van huisnummer 1
 • Savanne ter hoogte van huisnummer 88
 • Scheldedal ter hoogte van huisnummer 106
 • Schermerhoek ter hoogte van huisnummer 1 (vier parkeerplaatsen)
 • Schermerhoek ter hoogte van huisnummer 505
 • Schönberglaan ter hoogte van huisnummer 13 (vier parkeerplaatsen)
 • Sint Laurensbaai ter hoogte van huisnummer 12
 • Sint Luciabaai ter hoogte van huisnummer 12
 • Slotplein ter hoogte van huisnummer 66
 • Slotpoort ter hoogte van huisnummer 45
 • Slotpoort ter hoogte van huisnummer 66
 • Spoorlaan ter hoogte van huisnummer 20
 • Spoorlaan ter hoogte van Willem Marisrade 136
 • Standaardmolen ter hoogte van Zaagmolen 29
 • Stationsplein ter hoogte van huisnummer 14
 • Tafelbaai ter hoogte van huisnummer 8 (vier parkeerplaatsen)
 • 1e Terralaan ter hoogte van huisnummer 1
 • Tjalk ter hoogte van huisnummer 31
 • Toendra ter hoogte van huisnummer 7
 • Tsjaikovskistraat ter hoogte van huisnummer 110
 • Uiverstraat ter hoogte van huisnummer 71 (vier parkeerplaatsen)
 • Valeriusrondeel ter hoogte van huisnummer 43 (vier parkeerplaatsen)
 • Valeriusrondeel ter hoogte van huisnummer 453
 • Valeriusrondeel ter hoogte van huisnummer 700 (vier parkeerplaatsen)
 • Violierstraat ter hoogte van huisnummer 6 (vier parkeerplaatsen)
 • Violierstraat ter hoogte van huisnummer 29
 • Vivaldistraat ter hoogte van huisnummer 22
 • Vivaldistraat ter hoogte van huisnummer 77 (vier parkeerplaatsen)
 • Voltairetuin ter hoogte van huisnummer 21
 • Vreugdedans ter hoogte van huisnummer 40
 • Vrouw Jacob erf ter hoogte van huisnummer 37
 • Vuurdans ter hoogte van Stoelendans 2
 • Waldhoorn ter hoogte van huisnummer 44
 • Warenarburg ter hoogte van huisnummer 28
 • Wergeland ter hoogte van huisnummer 1
 • Weteringstraat ter hoogte van huisnummer 2
 • Weteringstraat ter hoogte van huisnummer 16
 • Wiekslag ter hoogte van huisnummer 462
 • Windmolen ter hoogte van huisnummer 1
 • Wingerd ter hoogte van huisnummer 90
 • Wingerd ter hoogte van huisnummer 267
 • Winschoterdiep ter hoogte van huisnummer 1
 • Wisselspoor ter hoogte van huisnummer 2 (vier parkeerplaatsen)
 • Wisselspoor ter hoogte van huisnummer 201
 • Wisselspoor ter hoogte van huisnummer 351
 • Wijnkoopsbaai ter hoogte van huisnummer 88
 • IJsselzoom ter hoogte van huisnummer 144
 • Zadkinerade ter hoogte van huisnummer 1 (zes parkeerplaatsen)
 • Zuiderbreedte ter hoogte van Walvisbaai 1
 • Zwaarddans ter hoogte van huisnummer 9

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 (parkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken. 

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis. De plankaart met toekomstige laadpaallocaties kan worden bekeken op stadsatlas.capelle.nl.

Niet mee eens?
Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 23 maart 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.
In het bezwaarschrift zet u:

 • naam
 • adres
 • datum van uw bezwaarschrift
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via deze pagina.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • O.M. Plein - 21-02-1987 - Schermerhoek 164 - 07-06-2022
 • N. Dalecka - 23-09-2009 - Karekietstraat 169 - 11-06-2022
 • V.M. Vlachkov - 16-06-1999 - Rubenssingel 103 - 11-06-2022
 • T. Dinçer - 24-04-1987 - Merellaan 374 - 11-06-2022
 • I. Dinçer - 30-10-2012 - Merellaan 374 - 11-06-2022
 • S.E. Dinçer- 11-05-2011 - Merellaan 374 - 11-06-2022
 • C.N. Anakotta - 17-04-2001 - Burgemeester Schalijlaan 70 - 11-06-2022
 • F.T.A. Robins - 08-06-2001 - Dotterlei 659 - 11-06-2022
 • F. Vajda - 17-09-2000 - Floridaweg 20 U - 11-06-2022
 • D.P.M. Hernandez - 27-09-1984 - Wisselspoor 67 - 17-06-2022
 • C.N.D. Georis - 29-12-2001 - Dotterlei 659 - 17-06-2022
 • S.A.R. Soerka - 15-11-1983 - Kievitlaan 71 - 18-06-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • S. Abdulamir - 14-11-1981 - Prinsenhof 11 - 09-05-2022
 • S. van der Heide - 12-03-1976 - Valkenhof 78 - 09-05-2022
 • A. Khachabi - 01-02-1996 - Sperwerhof 96 - 09-05-2022
 • A. van den Bogerd - 09-01-1998 - Arendshof 99 - 09-05-2022
 • D.H.P. Verkoelen - 27-03-1984 - Dakotaweg 217 - 09-05-2022 
 • G.M. Galik - 31-07-1973 - Rietdiep 9 - 13-05-2022
 • A.S. Jagram - 03-05-2022 - Désiehof 15 - 13-05-2022
 • N. Dalecka - 23-09-2009 - Karekietstraat 169 - 19-05-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).