Contact

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

  • Integrale en sociale veiligheid (met huiselijk geweld, handhaving en verwarde personen)
  • Jeugdbeleid (met CAPSLOC)
  • Projectwethouder Denk & Doe mee!-fonds
  • Leefbaarheid (sociale cohesie en buurtwerk en buurtgroepen, waaronder Huizen van de Wijk en Kinderlabs
  • Wijkwethouder Schollevaar
  • 1e locoburgemeester

Nevenfuncties ambtshalve

  • geen