Contact

E-mail a.j.hartnagel@capelleaandenijssel.nl
Twitter @AnsHartnagel

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

  • Integraal veiligheidsbeleid (met huiselijk geweld en verwarde personen)
  • Leefbaarheid en sociale veiligheid (met kwetsbare buurten, sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk)
  • Handhaving (met dierenwelzijn)
  • Jeugdbeleid en jeugdhulp (met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en cultuurpodium en talenthouse CAPSLOC)
  • Projectwethouder Denk-en-Doe-Meefonds
  • Wijkwethouder Schollevaar en Middelwatering
  • 1e locoburgemeester

Nevenfuncties ambtshalve

  • Lid Algemeen Bestuur Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en Omstreken (GGD)