Bijstand: vakantie aanvragen

 • Samenvatting

  Vraag digitaal toestemming aan om met behoud van uw bijstandsuitkering op vakantie te gaan. Vul via DigiD, afhankelijk van uw gezinssituatie, het Formulier voor alleenstaanden of het Formulier voor gehuwden/geregistreerde partners in.

  In de Participatiewet is geregeld dat u ieder jaar  4 weken in het buitenland mag verblijven, met behoud van uw bijstandsuitkering. Als u binnen Nederland verblijft, is er geen maximale vakantieduur. Vraag uiterlijk 4 weken voor vertrek toestemming aan!

  Maximale vakantieduur

  U kunt maximaal 4 weken per kalenderjaar met behoud van bijstand op vakantie. Als u langer in het buitenland verblijft, dan ontvangt u over deze periode geen uitkering. We kunnen uw uitkering ook verlagen.

  Let op: Voor partners geldt het vakantierecht per persoon. Dus als de één op vakantie gaat, behoudt de andere zijn vakantierecht.

  Vakantie aaneengesloten opnemen

  U mag de 4 vakantieweken aaneengesloten of verspreid over het jaar opnemen. Het is niet toegestaan om meer dan 4 vakantieweken van twee opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (bijvoorbeeld in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar).

  Vakantie in Nederland

  In principe mag u voor langere tijd in Nederland op vakantie of buiten de gemeente verblijven. Wij gaan er wel van uit dat u slechts tijdelijk buiten de gemeente verblijft en uw woonruimte in Capelle aan den IJssel niet opgeeft.

  Digitaal aanvragen

  Als u digitaal een verzoek wilt indienen, heeft u een DigiD-inlogcode nodig en moet u ingeschreven staan in de gemeente Capelle aan den IJssel. Welk formulier u moet invullen, is afhankelijk van uw gezinssituatie:

  Schriftelijk aanvragen

  U kunt schriftelijk toestemming voor uw vakantie vragen door het Vakantie aanvraagformulier (pdf, 214,42 kb) volledig ingevuld te sturen naar Sociale Zaken IJsselgemeenten, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. Vermeld op de envelop dat het een verzoek om vakantie is. Een postzegel is niet nodig.

  U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken via e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of telefoonnummer 010 - 284 84 57 (bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken in de hal van het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel (maandag en woensdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur).

  Verwerkingsprocedure

  Sociale Zaken beoordeelt uw verzoek en laat u altijd schriftelijk het besluit weten. Hierbij bekijken we of u nog voldoende vakantiedagen heeft. Uw vakantie mag geen afspraken met Sociale Zaken over werk en opleiding in de weg staan. Dit geldt voor vakanties in binnen- en buitenland, maar ook als u om andere redenen buiten de gemeente verblijft. Als een re-integratiebedrijf u begeleidt, vragen wij voor uw verzoek advies aan hen.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over bijstand en vakantie kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur contact opnemen met de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeentenper e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer 010 - 284 84 57 of langskomen bij de balie van Sociale Zaken in de hal van het gemeentehuis.

 • Openbare documenten

 • extra1


  Banner Sociale Zaken IJsselgemeenten