Denk mee over Capelle!

We zijn zeer geïnteresseerd in de mening van de Capellenaren. Daarom kunt u, als inwoner of ondernemer, uw mening geven en met ons meedenken.

Referendum

Door middel van een referendum peilt de gemeenteraad de mening van Capellenaren over een specifiek onderwerp of project in de gemeente. Inwoners kunnen ook zelf een referendum aanvragen, als zij hun mening willen geven over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen.

Burgerpanel

Het burgerpanel bestaat uit inwoners van Capelle, die vier keer per jaar via online vragenlijsten laten weten hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Iedereen kan lid worden van het burgerpanel. 

Bewonersenquête

Eén keer per twee jaar houden we een bewonersenquête, waarin ruim 7.000 Capellenaren kunnen aangeven wat zij vinden van onze dienstverlening, de voorzieningen en de veiligheid in hun buurt.

Burgerjury

De burgerjury neemt twee keer per jaar het beleid van de gemeente onder de loep. Tijdens juryavonden beoordelen ongeveer 100 juryleden het beleid van de gemeente op het gebied van onder andere burgerparticipatie, jeugd, wonen, veiligheid en verkeer.

Burgerinitiatief

U kunt gebruikmaken van het burgerinitiatief als u wilt dat de gemeenteraad een bepaald onderwerp bespreekt in de raadsvergadering. Daarvoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Expertise Team Capelle

Het Expertise Team Capelle bestaat uit Capelse experts en ervaringsdeskundigen uit verschillende werkvelden. Zij adviseren het college gevraagd en ongevraagd over complexe onderwerpen. 

Ideeënbus

Via de digitale ideeënbus kunt u algemene ideeën doorgeven, bijvoorbeeld over hoe de gemeente kosten kan besparen, hoe ze groener kan werken of hoe ze haar dienstverlening kan verbeteren.

Bouwen aan Brieven

Met het project 'Bouwen aan Brieven' heeft de gemeente een aantal van haar standaardbrieven verbeterd. Inwoners van Capelle konden aangeven wat ze van de brieven vonden en hoe de gemeente deze kon verbeteren. Het project is goed bevallen en wordt waarschijnlijk herhaald. 

Te downloaden:

Naar boven
volg ons via:
  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Heeft u een vraag?

  • Mail ons

  • Contact en openingstijden