Burgemeester

Burgemeester Frank Koen

Frank Koen

De burgemeester is zowel voorzitter van de raad als van het college. De burgemeester heeft daarnaast een aantal bijzondere taken zoals het toezien op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en op een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en overheden. Verder is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van procedures, zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten. Jaarlijks brengt de burgemeester het zogenaamde burgerjaarverslag uit.

Verantwoording beleid

De gemeente legt in haar jaarverslagen verantwoording af over gevoerd beleid, de kwaliteit van de dienstverlening en de invloed van de Capelse bevolking op het gemeentelijke beleid.

Voor informatie over deze verslagen, kijkt u bij Verantwoording beleid.

Indien u de burgemeester een e-mail wilt sturen klik dan op: burgemeester@capelleaandenijssel.nl

Wat doet een burgemeester ?

Wat doet een burgemeester ?
  • bediening

    Bedien de film met uw muis, of met uw toetsenbord: navigeer met 'Tab' naar de afspeelknop, start en stop met 'Enter', pauzeer met de 'Spatiebalk' en snel voor- of achteruit doet u met de 'pijltjes'-toetsen.

  • download deze video

  • uitgeschreven tekst

    Een burgemeester is de ambassadeur van een gemeente, te herkennen aan de ambtsketting. Die wordt gedragen tijdens de gemeenteraad bijvoorbeeld, want daar is de burgemeester voorzitter van. De gemeenteraad besluit over voorstellen en plannen. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor uitvoering van de raadsbesluiten. Ook van dit college is de burgemeester voorzitter. En dan is een burgemeester ook hoofd van de politie, en ziet toe op openbare orde en veiligheid. Van cafes bijvoorbeeld of bij grote evenementen met veel bezoekers. Een burgemeester is ook crisismanager. Bij branden, grote rampen of ongevallen heeft hij officieel het opperbevel en mag dan noodbevelen geven. Worden er koninklijke onderscheidingen uitgedeeld dan speelt wederom de burgemeester daarbij een centrale rol.Een gevarieerd ambt dus, dat burgemeesterschap, met vele rollen en bevoegdheden. Een burgemeester wordt benoemd door de kroon, de regering. De gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. Zes jaar duurt de benoeming, daarna volgt normaal gesproken een herbenoeming voor weer zes jaar.

Nieuwjaarstoespraak 2013

De nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2013 in het gemeentehuis werd druk bezocht. Burgemeester Koen introduceerde vlak voor zijn nieuwjaarsspeech voor de tweede keer het Capelse kindercollege. U kunt de gehele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Frank Koen terug lezen.

Spreekuur

Iedere dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur houdt burgemeester Koen spreekuur voor de Capelse burgers.

Wilt u gebruik maken van het spreekuur, maakt u dan een afspraak via het Kabinet van de burgemeester. Het Kabinet is bereikbaar op telefoonnummer (010) 2848235. De afspraak duurt maximaal vijftien minuten en het onderwerp moet vooraf bekend zijn.

Naar boven
volg ons via:
  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Heeft u een vraag?

Mail ons

Contact en openingstijden

Er is nu geen medewerker beschikbaar. U kunt wel het contactformulier gebruiken